Byggservice

Jag arbetar på bred front med alla förekommande arbeten inom byggnation. Jag genomför också renoveringar och omdisponering av lokalers ytor. Arbeten kan variera allt från ett flertal mindre aktiviteter på en dag till större ombyggnader som pågår under längre tid.

Jag har mycket god kunskap om nybyggnationer, renoveringar och utbyggnader genom mer än 20 års erfarenhet av sådana arbeten.

Jag åtar mig totalentreprenader. Jag arbetar bara med partners som jag litar på och känner väl.
Jag sätter ihop de kompetenser som behövs jag tar totalansvaret som projektledare. Bland kompetenser som kan ingå i en entreprenad är till exempel målare, rör, el och kakel. Jag står som en garant för kvalitet och koordination i alla led.

Kontakta mig gärna för offert.