Om Sid Bygg

Jag heter Patrik Sid och startade egen firma 2002. Jag har över 20 års erfarenhet från byggbranschen och bland mina tidigare anställningar kan nämnas: FSG Fastighetsservicegruppen i 10 år, JM, NCC, Skanska samt Olsson och Skarne.
Jag har i huvudsak jobbat med bygg av villor, renoveringar och utbyggnader.

Affärsidé
Min långa erfarenhet av att leda större byggprojekt gör att jag känner mig trygg i att åta mig helhetslösningar, så kallade totalentreprenader. Du som kund får en kontakt som garanterar kvalité i alla led.

Jag åtar mig totalentreprenader. Jag arbetar bara med partners som jag litar på och känner väl.
Jag sätter ihop de kompetenser som behövs jag tar totalansvaret som projektledare. Bland kompetenser som kan ingå i en entreprenad är till exempel målare, rör, el och kakel. Jag står som en garant för kvalitet och koordination i alla led.

Bland mina uppdragsgivare kan nämnas privatkunder, offentliga organisationer, föreningar och företag, jag vill ge alla mina kunder en personlig och bra service.

Jag är väl medveten om att jag arbetar i en bransch som kan göra stora ingrepp i miljön, min ambition är alltid att genomföra uppdragen med minsta möjliga miljöpåverkan.

Jag tillämpar allmänna byggarantin som gäller i 3 år.
Jag har en byggförsäkring hos Trygg Hansa.